Czwartek, 07 grudnia 2023

Ciepłe Mieszkanie - zgłoś chęć uczestnictwa

 

Mieszkasz w budynku wielorodzinnym, jesteś najemcą lokalu mieszkalnego stanowiącego własność gminy  i chcesz wymienić swój stary piec na paliwo stałe na ekologiczny i dodatkowo wymienić okna lub drzwi?

A może jesteście wspólnotą mieszkaniową gotową zmodernizować system grzewczy i wykonać docieplenie budynku, a przy okazji wymienić okna i drzwi?

Zgłoś do 17 listopada 2023 roku do Urzędu Miasta Rumi chęć uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie”! Dopiero po uzyskaniu takich informacji Miasto - w imieniu swoich mieszkańców będzie mogło wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z wnioskiem o przyznanie środków.

Dla kogo?

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe, najem lokalu komunalnego) oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także wyłącznie dla wspólnot mieszkaniowych: ocieplenie przegród budowlanych oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Trzy poziomy dofinansowania

● wnioskodawca uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania (roczny dochód beneficjenta nie przekracza 135 000 zł)– do 30% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 16 500,00 zł

● wnioskodawca uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym)-  do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 27 500,00 zł

● wnioskodawca uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania (przeciętny miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym) -  do 90 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, nie więcej niż 41 000,00 zł

Wspólnoty Mieszkaniowe

● poziom dofinansowania do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła, nie więcej niż 350 000 zł,

● poziom dofinansowania do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej, nie więcej niż 360 000 zł,

● poziom dofinansowania do 60% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,  termomodernizacja z wymianą źródeł ciepła oraz montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej,
z uwzględnieniem pompy ciepła, nie więcej niż 375 000 zł,

● poziom dofinansowania do 60 % bez wymiany źródła ciepła nie więcej niż 150 000 zł.

Gdzie składać chęć uczestnictwa w programie

Dokumenty można  składać w Urzędzie Miasta Rumi ul. Sobieskiego 7 w Biurze obsługi Mieszkańca w poniedziałki od godz. 9:00 do 17.00, wtorek-piątek godz. 7.30-15.30

Więcej informacji: https://wfos.gdansk.pl/cieple-mieszkanie-2/

Lub Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza ul. Starowiejska 17 poniedziałek od godz. 9:00 do 17.00, wtorek, środa i piątek godz. 7.30-15.30, a także pod numerem 58 679 65 05, adres email: powietrze@rumia.eu 

Deklaracja wyrażająca chęć udziału dostępna w Urzędzie oraz do pobrania na stronie eko.rumia.eu

UWAGA! Złożenie deklaracji wyrażającej chęć udziału w programie nie jest jednoznaczne z udziałem w nim i przyznaniem dotacji.

Deklaracja wyrażająca chęć udziału - wspólnoty mieszkaniowe

Deklaracja wyrażająca chęć udziału - osoby fizyczne