Piątek, 01 marca 2024

Kontakt

Urząd Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia
Godziny pracy:
Godziny pracy:
poniedziałek 9.00-17.00
wtorek 7.30-15.30
środa 7.30-15.30
czwartek 7.30-15.30
piątek 7.30-15.30
Adres e-mail:
Wydział
Klimatu i Ochrony Powietrza
tel. 58 679 65 04,
tel. 58 679 65 05
powietrze@um.rumia.pl
Siedziba: ul. Starowiejska 17

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy urzędu z wyjątkiem czwartku.

Wydział
Polityki Gospodarczej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska
tel. 58 679 65 31

Interesanci przyjmowani są codziennie w godzinach pracy urzędu z wyjątkiem wtorku. Ograniczenie dotyczy m.in. spraw związanych z deklaracjami wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wydział
Promocji i Zieleni Miejskiej
tel. 58 679 65 71
zielen@um.rumia.pl