Wtorek, 31 stycznia 2023

Deklaracje

W ciągu 14 dni od dnia zamieszkania złóż deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Możesz to zrobić w wersji papierowej lub elektronicznej – przez platformę ePUAP

PAMIĘTAJ

  • Nowi mieszkańcy budynków wielorodzinnych zgłaszają liczbę osób zamieszkałych u zarządcy obiektu. 
  • W przypadku wynajmu nieruchomości, deklarację (pierwszą bądź aktualizację) składa jej właściciel. 
  • Wszelkie aktualizacje danych w deklaracji, które wpływają na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami (np. zmiana liczby domowników, chęć skorzystania z ulgi z tytułu kompostowania) właściciel nieruchomości zgłasza w terminie do 10. dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana

Więcej szczegółowych informacji możesz uzyskać pod nr tel. 58 679 65 31 lub 32.