Piątek, 01 marca 2024

Harmonogram wywozu

Harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów Zasady segregacjiOdbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w 2024 roku.

Informujemy, iż zasady odbioru odpadów zmieszanych i odpadów selektywnej zbiórki (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz odpadów wielkogabarytowych nie uległy zmianie.

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (biokuchennych) w okresie od maja do września odbywać się będzie raz na tydzień.

 

Wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2024 roku

Informujemy, iż wysokość stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2024 roku nie uległa zmianie i wynosi 32 zł/os.

W przypadku posiadania przydomowego kompostownika (tylko zabudowa jednorodzinna) oraz zadeklarowania kompostowania odpadów biozielonych i biokuchennych opłata ulega obniżeniu o 7 zł/os na miesiąc.

 

Pobierz harmonogram odbioru odpadów