Sobota, 30 września 2023

Harmonogram wywozu

Harmonogram zbiórki odpadów zmieszanych Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów Zasady segregacjiOdbiór odpadów komunalnych od mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w 2023 roku.

Informujemy, iż zasady odbioru odpadów zmieszanych i odpadów selektywnej zbiórki (metale i tworzywa sztuczne, papier, szkło) oraz odpadów wielkogabarytowych nie uległy zmianie.

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji (bio – kuchennych) w okresie od maja do września odbywać się będzie raz na tydzień.

 

 

Pobierz harmonogram odbioru odpadów