Piątek, 01 marca 2024

Dokumenty

Translate

Zieleń

Powietrze

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków:

Program Czyste Powietrze:

Gminna dotacja na modernizacje systemów grzewczych:

Program Ciepłe Mieszkanie:

Gospodarka odpadami:

Złożenie formularza wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Do pełnomocnictwa powinien być dołączony dowód wpłaty.
Zwoleniu z opłaty podlegają:

  • małżonkowie,
  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo

Elektroniczne deklaracje poprzez ePuap.

Złożenie formularza wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł. Do pełnomocnictwa powinien być dołączony dowód wpłaty.
Zwoleniu z opłaty podlegają:

  • małżonkowie,
  • wstępni (np. rodzice, dziadkowie),
  • zstępni (np. dzieci, wnuki),
  • rodzeństwo