Wtorek, 16 lipca 2024
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to nowa ogólnokrajowa baza danych, której podstawowym zadaniem jest sprawdzenie, czym Polacy ogrzewają między innymi swoje gospodarstwa domowe. Rejestr ma też pokazać, gdzie potrzebne jest wsparcie w wymianie tzw. kopciuchów. Obowiązek składania deklaracji do CEEB wszedł w życie 1 lipca tego roku i od tego dnia nieustannie budzi wątpliwości. W poniższym zestawieniu przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Informacje o CEEB

TERMINY SKŁADANIA DEKLARACJI:

Dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionych PRZED 1 lipca 2021 r.

 do 30 czerwca 2022 r

Dla źródeł ciepła i spalania paliw uruchomionyc PO 1 lipca 2021 r.

 14 dni od dnia uruchomienia 2022 r

JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJE?

  1. W formie elektronicznej, czyli przez internet - za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu złożenia deklaracji można wejść na poniższą stronę: www.zone.gunb.gov.pl
    CEEB deklaracja online – instrukcja jak złożyć? (POBIERZ)
     
  2. W formie papierowej - wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia. Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl w zakładce do pobrania lub poniżej:

Kto jest zobowiązany do złożenia deklaracji?

Właściciel lub zarządca budynku, którego nieruchomość jest zasilana przez źródło ciepła bądź spalania paliw o mocy do 1 megawata (np. piec, miejską sieć ciepłowniczą, pompę ciepła itp.).

Czy obowiązek złożenia deklaracji dotyczy firm?

Tak, jeżeli w budynkach lub lokalach firmy eksploatowane są kotły o mocy poniżej 1 megawata. Deklarację składa się bez wezwania, ponieważ obowiązek wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Mieszkam w bloku, w którym jest zarządca. Czy muszę złożyć deklarację samodzielnie?

Nie, zarządca zgłosi wspólne źródło ciepła. Deklarację trzeba złożyć samodzielnie, jeżeli w lokalu znajduje się indywidualne źródło ciepła (np. kominek).

Jak złożyć deklarację?

Elektronicznie na stronie zone.gunb.gov.pl (przy użyciu profilu zaufanego) lub w formie papierowej (osobiście bądź listownie) w urzędzie właściwym dla lokalizacji budynku ujętego w deklaracji.

Ile jest czasu na złożenie deklaracji?

Deklarację, która dotyczy źródła ciepła i spalania paliw uruchomionego przed 1 lipca 2021 roku, należy złożyć w ciągu 12 miesięcy. W przypadku nowego źródła ciepła, uruchomionego po 1 lipca 2021 roku, deklarację należy złożyć w ciągu 14 dni.

Jeśli jest dwóch właścicieli, to deklarację składają obaj?

W przypadku budynków lub lokali, w których występuje współwłasność nieruchomości, obowiązek zostaje spełniony, gdy deklarację złoży co najmniej jeden właściciel.

Co w przypadku, gdy prawo własności jest nieuregulowane (np. właściciele nie żyją), a budynek jest zamieszkiwany?

W takim wypadku nie ma obowiązku złożenia deklaracji.

Jeżeli mam kominek bez funkcji ogrzewania i używam go sporadycznie, to czy muszę zgłosić go do CEEB?

Tak, nawet okazjonalnie używany kominek musi zostać zgłoszony do CEEB.

Jak rozpoznać klasę kotła?

Taka informacja znajduje się na tabliczce znamionowej umieszczonej z boku kotła albo w instrukcji obsługi. Klasę musimy podać, jeżeli w budynku zainstalowany jest kocioł lub kotły na paliwo stałe.

W jednym budynku znajduje się lokal mieszkalny i niemieszkalny, ale ogrzewane są z jednego źródła ciepła. Którą deklarację należy wypełnić w takiej sytuacji?

Wystarczy wypełnić jedną deklarację – formularz A lub B. Jeżeli w budynku mieszkalnym jest lokal niemieszkalny, który ma odrębne źródło ciepła, to do formularza A należy dołączyć formularz B.

Posiadam dwa źródła ogrzewania. Jak w takiej sytuacji prawidłowo wypełnić deklarację?

Należy zgłosić wszystkie źródła ogrzewania, ponieważ w deklaracji powinna znaleźć się pełna informacja o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw.

Mam 10 kolektorów słonecznych. Co wpisać w liczbie zainstalowanych źródeł ciepła?

Kolektory słoneczne są ze sobą połączone, dlatego traktujemy je jako jedno zainstalowane źródło ciepła.

Co mi grozi, jeśli nie złożę deklaracji?

Grzywna do 5 tys. zł, która jest wymierzona na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Gdzie znajdę więcej informacji na temat CEEB?

Wszystkie regulacje zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Elektroniczna wersja dokumentu jest dostępna m.in. w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (isap.sejm.gov.pl).


Celem stworzenia CEEB jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB to bardzo ważne narzędzie wspierające wymianę starych kotłów grzewczych. To wykaz, w którym dostępne będą również informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. System, jako centrum wiedzy dla obywatela, w znaczący sposób ułatwi pozyskanie informacji niezbędnych np. przy ubieganiu się o dofinansowanie na wymianę starego kotła.

W razie dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu z Wydziałem Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi, ul. Starowiejska 17 (budynek Poczty Polskiej – wejście boczne), tel. 58 679 65 05, email: powietrze@rumia.eu.