Piątek, 01 marca 2024

Dofinansowanie zadań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych Rumia 2023

Gmina Miejska Rumia informuje, iż z dniem 15 listopada 2023r. zakończono realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów azbestowych z terenu województwa pomorskiego”.

Uzyskano:

  • efekt ekologiczny w postaci 2,2 MG usuniętych wyrobów azbestowych,
  • efekt rzeczowy w postaci demontażu, transportu i utylizacji wyrobów azbestowych z jednej nieruchomości na terenie miasta.

Gmina Miejska Rumia uzyska dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 924,00 zł.

Koszt kwalifikowany Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniósł 1.320,00 zł.

Źródłem dofinansowania były środki uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w oparciu o program priorytetowy pn. „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.