Środa, 12 czerwca 2024

Energia wiatru- energia wolności nowy projekt w szkołach

Nazwa programu: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne

Zadanie „Energia wiatru-energia wolności” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Nazwa zadania: „Energia wiatru-energia wolności”
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 104 700,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW (w PLN): 93 530,00 zł w formie dotacji.  Środki własne beneficjenta: 11 170,00 zł.

Opis zadania: Istotą przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie cyklu warsztatów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Sprawozdanie z realizacji projektu: do pobrania po zakończeniu zadania.

Zadanie „Energia wiatru – energia wolności

Film z wybranych warsztatów w szkołach

www.wfos.gdansk.pl