Piątek, 01 marca 2024
Jak zgłosić podejrzenie spalania śmieci?

Jak zgłosić podejrzenie spalania śmieci?

Zakaz spalania w piecach śmieci oraz określonych paliw wynika z ogromnej szkodliwości tego procesu dla naszego zdrowia i przyrody. Jakie kroki możemy podjąć, mając podejrzenie, że ktoś zatruwa w ten sposób najbliższe otoczenie?

W Rumi takie zdarzenia można zgłaszać strażnikom miejskim. Najważniejsze, aby zrobić to niezwłocznie po domniemanym stwierdzeniu trującego dymu. Podczas kontroli systemu ogrzewania, przeprowadzanej przez mundurowych w zgłoszonym budynku, mogą oni pobrać próbkę popiołu, która zostanie przesłana do analizy w specjalistycznym certyfikowanym laboratorium. Spalanie odpadów lub paliw zakazanych w świetle obowiązującej uchwały antysmogowej będzie się wiązało z karą grzywny, która może wynieść nawet 5000 zł.

Przy wystąpieniu podejrzenia dotyczącego spalania w piecu śmieci lub niedozwolonych paliw można również skontaktować się z urzędem miasta, a dokładniej z pracownikami Wydziału Klimatu i Ochrony Powietrza.

Zgłoś interwencję Straży Miejskiej w Rumi

Zgłoś sprawę Wydziałowi Klimatu i Ochrony Powietrza Urzędu Miasta Rumi

  • Telefonicznie: 58 679 65 05 (pon. w godz. 9:00-17:00; wt. śr. pt. w godz. 7:30-15:30)
  • Mailowo: powietrze@rumia.eu