Piątek, 31 marca 2023

Konkursy

Konkurs ofert na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w 2022 r.

https://rumia.eu/otwarty-konkurs-ofert-wylapywanie-bezdomnych-zwierzat-i-zapewnienie-im-opieki-w-roku-2022