Wtorek, 25 czerwca 2024

Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec – złóż deklarację CEEB

Masz nowe źródło ogrzewania lub zmieniasz piec – złóż deklarację CEEB

 

Deklaracja CEEB to oświadczenie składane na ceeb.gov.pl m.in. przez właściciela domu jednorodzinnego lub zarządcę budynku. Oświadczenie dotyczy wszystkich – zarówno obecnych jak i nowych – źródeł ciepła i spalania paliw o mocy nominalnej do 1MW.

Nowe źródło ciepła – nowa deklaracja

Jednorazowe wypełnienie deklaracji nie sprawia, że obowiązek ten zanika.

Każde nowe zainstalowane źródło ciepła wymaga złożenia nowej deklaracji. Powinniśmy ją zatem powtarzać za każdym razem, gdy następuje zmiana rodzaju lub ilości źródła ciepła.

Należy pamiętać, że nowa deklaracja powinna obrazować stan faktyczny, zatem należy w niej wpisać wszystkie źródła zainstalowane w budynku/lokalu.

Ważne!

Obowiązek składania deklaracji CEEB wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

Wzory obowiązujących deklaracji:

 

https://eko.rumia.eu/upload/files/deklaracja_a_v.1.5_-_28.09.2022.pdf

https://eko.rumia.eu/upload/files/deklaracja_b_v.1.5_-_28.09.2022.pdf