Wtorek, 25 czerwca 2024

Mycie pojemników na odpady biokuchenne oraz odpady segregowane

Od 25 października w zabudowie wielorodzinnej rozpocznie się mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów segregowanych (metale i tworzywa sztuczne, papier, makulatura, szkło). Natomiast w listopadzie odbędzie się mycie pojemników na odpady biokuchenne w zabudowie jedno- i wielorodzinnej.

Mycie nastąpi w jednym z podstawowych terminów odbioru (dni, w których zgodnie z harmonogramem odbierane są zarówno odpady biokuchenne, jak i odpady zmieszane), po opróżnieniu pojemników, dlatego PUK Rumia prosi o pozostawienie ich przed posesjami do czasu umycia.