Sobota, 18 maja 2024

Mycie pojemników na odpady biokuchenne w zabudowie jednorodzinnej

W lipcu w zabudowie jednorodzinnej odbędzie się mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów biokuchennych.

Mycie odbędzie się w dzień wywozu, w jednym z podstawowych terminów odbioru (dni, w których zgodnie z harmonogramem odbierane są odpady biokuchenne i zmieszane).

Pojemniki myte będą po odbiorze, po opróżnieniu pojemników, dlatego PUK Rumia prosi o pozostawianie pojemników przed posesjami do czasu ich umycia.