Sobota, 30 września 2023

Mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów selektywnej zbiórki

W marcu 2023 r. odbywa się mycie pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów selektywnej zbiórki (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne) w zabudowie wielorodzinnej.

Mycie odbywa się jednorazowo w ustalonym terminie odbioru, po opróżnieniu pojemnika.