Wtorek, 16 lipca 2024

Nauczycielu, stwórz scenariusz ekologicznych zajęć i zgarnij nagrodę

W ramach pilotażowego programu edukacji ekologicznej Urząd Miasta Rumi zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie polegającym na stworzeniu scenariusza zajęć propagujących segregację odpadów. Autorzy najciekawszych koncepcji otrzymają nagrody finansowe.

Trwający do 10 maja konkurs skierowany jest do wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych (prywatnych i publicznych) działających na terenie Rumi. Tematyka scenariuszy konkursowych musi być ściśle związana z propagowaniem segregacji odpadów. Zajęcia realizowane na podstawie przygotowanych scenariuszy mają edukować dzieci m.in. w zakresie poznawania zasad prawidłowej segregacji, wpływu braku segregacji na środowisko naturalne czy też możliwości powtórnego wykorzystania odpadów. Konkurs odbywa się w różnych kategoriach wiekowych. Na autorów najlepszych scenariuszy czekają nagrody finansowe.

Więcej szczegółowych informacji znajduje się w regulaminie.


Pilotażowa edycja programu edukacji ekologicznej ruszyła 3 października 2022 roku, a zakończy się w czerwcu 2023 roku. Projektem zostały objęte dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Wykorzystując innowacyjne narzędzia i materiały dydaktyczne, publiczne szkoły i przedszkola w Rumi realizują serię zajęć i prośrodowiskowych warsztatów. Najmłodsi sadzą kwiaty, segregują odpady, zdrowo się odżywiają i korzystają z butelek filtrujących. Wszystko po to, by nauczyć się życia w zgodzie z planetą.

Kolejna edycja miejskiego programu edukacji ekologicznej ma zostać rozszerzona o niepubliczne szkoły i przedszkola, ponieważ celem przedsięwzięcia, poza propagowaniem wśród dzieci zachowań prośrodowiskowych, jest ujednolicenie treści, które są przekazywane rumskim maluchom podczas tego typu zajęć.