Sobota, 01 kwietnia 2023
Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami

W 2022 roku Gmina Miejska Rumia zawarła umowę na wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta oraz zapewnienie im całodobowej opieki w schronisku dla zwierząt w Dąbrówce, w tym realizację niezbędnych świadczeń weterynaryjnych.  

Schronisko w Dąbrowce realizuje odłowy wyłącznie na zlecenie:

- Pracowników Urzędu Miasta

- Straży Miejskiej w Rumi

- Policji w Rumi

Schronisko nie realizuje odłowów bezdomnych zwierząt zgłaszanych bezpośrednio od mieszkańca. W takiej sytuacji należy zgłosić się do urzędu (Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska tel. 58 679 65 60), Straży Miejskiej (tel. 58 671 94 73) lub Policji (tel. 47 742 99 22) .