Piątek, 31 marca 2023

Opieka nad kotami wolno żyjącymi

W okresie zimowym zapewniamy również dokarmianie wolnożyjących kotów. Koordynatorami tej akcji są wolontariusze ze współpracujących z gminą fundacji. W razie pytań zachęcamy do kontaktu z pracownikami urzędu tel. 58 679 65 60 lub mailowo urzad@um.rumia.pl