Wtorek, 25 czerwca 2024

„Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje" 2024

Aktualizacja – 14.02.2024 r.

Ze względu na zapełnienie się list dla osób zainteresowanych udziałem w programie współpracujące z urzędem miasta gabinety weterynaryjne wstrzymały zapisy.

Chętni nadal mogą jednak weryfikować wnioski u pracowników urzędu, aby uczestniczyć w programie, jeśli zapisy zostaną wznowione (na wypadek zwolnienia się miejsc).


Informujemy, że 12 lutego 2024 roku rozpoczynamy nabór wniosków w ramach kolejnej, ósmej już edycji programu sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Rumi pn. „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”, który będzie finansowany z budżetu miasta.

Celem akcji jest popularyzacja tej najbardziej skutecznej i humanitarnej metody ograniczenia nadpopulacji zwierząt domowych (szczególnie psów i kotów), co ma bezpośrednie przełożenie na ilość zwierząt niechcianych, trafiających do schronisk.

Akcja prowadzona będzie przez Urząd Miasta Rumi do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2024.

Z usługi można skorzystać w jednym z dwóch gabinetów weterynaryjnych zlokalizowanych na terenie Rumi:

1. Gabinet weterynaryjny pod św. Hubertem – lek. wet. Barbara Zelewska-Pankanin, ul. Krakowska 30, Rumia,
2. KREVETKA – przychodnia weterynaryjna Hanna Szczędzina, ul. Ślusarska 37, Rumia.

Koszt zabiegu ponosi Gmina Miejska Rumia.

Akcja dotyczy zwierząt powyżej 6. miesiąca życia oraz kwalifikujących się do znieczulenia ogólnego.

Gmina finansuje:

  • wizytę kwalifikującą, w tym badanie kliniczne przed zabiegiem, w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt (w tym 1-krotne badanie krwi wykonywane w przypadku zwierząt powyżej 7. roku życia oraz gdy lekarz weterynarii stwierdzi konieczność wykonania takiego badania ze względu na stan zdrowia zwierzęcia celem wykluczenia negatywnych skutków narkozy),
  • wykonanie standardowego zabiegu sterylizacji/kastracji w narkozie infuzyjnej,
  • wszczepienie transpondera („czipa”) zwierzęciu wcześniej nieoznakowanemu,
  • zapewnienie psu/kotu opieki pooperacyjnej do czasu wybudzenia z narkozy, w tym podanie środka przeciwbólowego i antybiotyku,
  • wizytę kontrolną w siedzibie zakładu leczniczego dla zwierząt obejmującą badanie kliniczne oraz zdjęcie szwów.

Gmina nie finansuje zabiegów przygotowujących zwierzę do zabiegu sterylizacji/kastracji (np. odrobaczenie, szczepienie, odpchlenie), opieki stacjonarnej po wykonanym zabiegu, ani dodatkowego leczenia w razie nieprzewidzianych powikłań wynikających np. z samookaleczenia się zwierzęcia z powodu niedopilnowania przez właściciela (wygryzanie szwów), bądź wystąpienia uczulenia na szwy.

Gmina nie finansuje zapewnienia przez gabinet weterynaryjny kaftanika pooperacyjnego lub kołnierza dla zwierzęcia.

 

Co trzeba zrobić, aby skorzystać z zabiegu finansowanego przez miasto?

1. Wypełnić formularz – Wniosek właściciela o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji* psa/kota* na koszt miasta w 2024 roku, w ramach Programu „Powstrzymajmy bezdomność zwierząt – sterylizacje i kastracje psów oraz kotów”,

2. Udać się z wypełnionym formularzem do Wydziału Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7 w Rumi, pok. 108 lub 109, celem wstępnej weryfikacji wniosku. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie przedstawionego dowodu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie Rumi i weryfikowane jest w ewidencjach prowadzonych przez tutejszy urząd. W przypadku, gdy zabieg będzie dotyczyć psa, należy okazać dokument potwierdzający aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

3. Z pozytywnie zweryfikowanym w Urzędzie Miasta Rumi formularzem należy udać się do jednego z biorących udział w Programie gabinetów weterynaryjnych, gdzie po wizycie kwalifikacyjnej zostanie ustalony termin zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Warunkiem udziału w Programie jest ujęcie wszystkich zwierząt podlegających zabiegowi sterylizacji bądź kastracji w miejskim systemie identyfikacji zwierząt. W związku z powyższym, psy i koty, które do tej pory nie zostały oznaczone elektronicznym „czipem”, w dniu przeprowadzanego zabiegu sterylizacji/kastracji będą dodatkowo oznakowane. Zabieg polega na wstrzyknięciu za pomocą specjalnej strzykawki mikroskopijnego procesora (transpondera) pod skórę psa lub kota i jest całkowicie bezpieczny dla zwierzęcia.


WAŻNE!

– podczas zabiegu suki i kotki nie mogą być w trakcie cieczki/rui.
– od ostatniego szczepienia muszą upłynąć co najmniej 2 tygodnie.
– minimum 12 godzin przed zabiegiem nie należy karmić zwierzęcia – podajemy tylko wodę do picia.
– należy przestrzegać zaleceń pooperacyjnych przekazanych przez lekarza weterynarii.
– dla zachowania bezpieczeństwa zaleca się, aby koty dostarczane na zabieg i po zabiegu przewożone były w transporterach.

UWAGA!

Potwierdzenie prawa do uczestnictwa w Programie przez pracownika Urzędu nie gwarantuje miejsca i wykonania zabiegu w wybranym gabinecie. Z potwierdzonym w Urzędzie wnioskiem należy udać się do jednego z gabinetów wskazanych powyżej w celu ustalenia terminu zabiegu. Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przyjęty przez realizatora (gabinet weterynaryjny) harmonogram wykonywania zabiegów oraz sposób jego przeprowadzenia i wynikłe w jego wyniku powikłania. Wszelkie roszczenia z tego tytułu winny być kierowane do wykonawcy zabiegu.