Wtorek, 16 lipca 2024

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Rumi przypomina, iż korzystanie z przydomowej oczyszczalni ścieków w ramach zwykłego korzystania z wód wymaga:

  • zgłoszenia na budowę w Starostwie Powiatowym w Wejherowie (oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,5 m3/dobę)
  • zgłoszenia eksploatacji oczyszczalni do Urzędu Miasta Rumi (oczyszczalnie ścieków o wydajności do 5 m3/dobę)

Zgłoszenia, o których mowa w punkcie drugim, powinny być dokonywane na wzorach druków dostępnych w Urzędzie Miasta Rumi.  

Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od doręczenia zgłoszenia burmistrz nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już ona eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.


Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie ministra środowiska z 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1510)
  • art. 152 ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, z późn. zm.)
  • art. 30 ustawy z dnia 7.07.1994 r. prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351)