Czwartek, 07 grudnia 2023
Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta

Urząd Miasta Rumi informuje, iż sadzenie drzew i krzewów na terenach należących do gminy (m.in. wzdłuż ciągów ulicznych), wymagają wcześniejszego uzgodnienia z tut. organem. Posadzenie drzew i krzewów w miejscach na to nie przeznaczonych może skutkować usunięciem ich przez gminę.

Więcej informacji można uzyskać:

  • pod numerem telefonu: 58 679 65 71
  • lub mailowo: zielen@um.rumia.pl