Piątek, 01 marca 2024

Tysiące młodych pstrągów wpłynęło do Zagórskiej Strugi

Ponad 14 tysięcy pstrągów potokowych wpłynęło do Zagórskiej Strugi. Jest to efekt kolejnej akcji zarybiania rzeki, realizowanej co roku przez Urząd Miasta Rumi oraz tutejsze koło Polskiego Związku Wędkarskiego.

Tegoroczne zarybianie odbyło się we wtorek 9 maja. Około dwucentymetrowe pstrągi potokowe zostały wpuszczone do rzeki w dwóch lokalizacjach: w parku Starowiejskim oraz w pobliżu Piekiełka. Ten sześciotygodniowy narybek żerujący pochodzi z hodowli mieszczącej się przy ulicy Świętego Józefa, będącej jedną z najstarszych w regionie i jedyną znajdującą się na cieku. Dzięki temu wypuszczone na wolność drapieżniki mają ułatwioną aklimatyzację.

 

Przedstawiciel koła wędkarskiego niosący narybek
 

Będąca symbolem Rumi rzeka już od 50 lat cyklicznie zyskuje nowych mieszkańców. Przedsięwzięcie z początku było finansowane i realizowane wyłącznie przez Polski Związek Wędkarski, natomiast od 2006 roku w kosztach partycypuje urząd miasta. Wędkarze starają się zarybiać Zagórską Strugę w takich miejscach, by ułatwić rybom przeżycie. Między innymi dzięki tym działaniom jesienią czy latem można dojrzeć w rzece nawet metrowe trocie i pstrągi.

W wodach będących w użytkowaniu Polskiego Związku Wędkarskiego, takich jak Zagórska Struga, obowiązują określone regulacje dotyczące ochrony pstrąga potokowego. Osoby dopuszczające się nielegalnego połowu ryb, w zależności od ich wartości, popełniają wykroczenie lub przestępstwo. W Rumi tzw. presja wędkarska jest na szczęście niewielka i nie ma znaczącego wpływu na liczebność populacji pstrąga.

Przedstawiciel koła wędkarskiego wpuszczający narybek do Zagórskiej Strugi
 

Zagórska Struga to rzeka wypływająca z jeziora Marchowo Zachodnie. W swoim górnym przepływie rynną polodowcową o długości 11 kilometrów przyjmuje kilka niewielkich dopływów z obszaru Pojezierza Kaszubskiego. W Koleczkowie stanowi północną granicę pasma Wzgórz Chwaszczyńskich i wpływa w leśny obszar Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, mijając Piekiełko, Starą Piłę, Szmeltę i Zagórze. W Centrum Rumi rozpoczyna się odcinek ujściowy rzeki prowadzący poprzez znajdujące się na Pobrzeżu Kaszubskim Starą Rumię i Kazimierz. W odległości ok. 1,8 km na północny zachód od Kazimierza rzeka łączy się z Kanałem Łyskim. Stamtąd kieruje się ku ujściu do Zatoki Gdańskiej w okolicy rezerwatu Beka w Nadmorskim Parku Krajobrazowym. Ma około 28 km długości. Rzeka zachowała charakter strumienia górskiego z licznymi meandrami i bystrzycami. W XIX wieku na odcinku między Piekiełkiem a Starą Piłą rzeka była używana do spławiania drewna. Umożliwiał to system śluz do spiętrzania wody.