Niedziela, 26 marca 2023

W Rumi rusza pilotażowy program edukacji ekologicznej

Publiczne szkoły i przedszkola w Rumi wprowadzają miejski program edukacji ekologicznej, który został przygotowany przez tutejszych urzędników i nauczycieli. Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych narzędzi dzieci w wieku od 3 do 7 lat będą zdobywać wiedzę i praktyczne umiejętności, uczestnicząc w zajęciach, warsztatach oraz wydarzeniach. Pilotażowa edycja programu ruszy 3 października i zakończy się w czerwcu 2023 roku.

Przygotowany wspólnie z nauczycielami program zawiera sześć bloków tematycznych związanych z: rumskimi ekobohaterami, segregacją odpadów, powietrzem, wodą, światem zwierząt i roślin, a także zdrowiem. W ramach przedsięwzięcia dzieci wezmą udział w akcjach sprzątania świata, przejazdach rowerowych, sadzeniu drzew, warsztatach recyklingu, a nawet będą mogły stworzyć przyszkolny ogródek. W specjalnych książeczkach najmłodsi będą zbierać pieczątki potwierdzające zdobycie określonych umiejętności oraz udział w konkretnych wydarzeniach.

Tegoroczna edycja skierowana jest do publicznych placówek oświatowych i obejmie 1600 dzieci. W przyszłym roku program ma zostać rozszerzony o niepubliczne szkoły i przedszkola. Celem przedsięwzięcia, poza propagowaniem wśród dzieci zachowań prośrodowiskowych, jest ujednolicenie ekologicznych treści, które są przekazywane rumskim maluchom podczas zajęć.

W inauguracji programu, która odbyła się 20 września w Klubie Integracji Społecznej „Zagórze”, uczestniczyli przedstawiciele władz miasta, dyrektorzy placówek oraz nauczyciele i wychowawcy koordynujący realizację przedsięwzięcia. Wkrótce do szkół i przedszkoli trafią odpowiednie narzędzia i materiały dydaktyczne, z których będą korzystać dzieci i dorośli. Są to między innymi: książeczki z zadaniami, kosze do segregacji odpadów, podłogowe gry edukacyjne i gotowe scenariusze zajęć. Z myślą o nauczycielach realizujących program planowane są także warsztaty i szkolenia podnoszące ich kompetencje.

Zaangażowałam się w to przedsięwzięcie, ponieważ każda inicjatywa na rzecz ochrony środowiska naturalnego jest mi bliska zawodowo i prywatnie. Myślę, że wprowadzenie tego programu edukacyjnego pomoże w kształtowaniu u dzieci postaw i zachowań mających na celu zrozumienie problemów ekologicznych. Największymi zaletami tej inicjatywy jest rozwój zainteresowań wśród dzieci oraz motywowanie ich do prozdrowotnych aktywności. Ponadto konkretne działania zawarte w programie uczą tolerancji, rozwijają umiejętność harmonijnego współistnienia oraz współdziałania z ludźmi i przyrodą – ocenia Paulina Wojtowicz, koordynatorka z Przedszkola nr 1 „Słoneczna Jedynka”.

Mam nadzieję, że wprowadzenie programu edukacji ekologicznej uporządkuje niektóre treści i zadania. Jest on czytelny, bogaty w ciekawe tematy i atrakcyjne pomoce naukowe. Bardzo nas cieszy wizja wiosennego przedstawienia. Również wielki plus za wprowadzenie do placówek pojemników do segregacji śmieci, dzięki temu wszyscy włączą się w recycling, bo tej pory niestety różnie z tym bywało. Największą zaletą programu jest jednak budowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych uczniów – podkreśla Małgorzata Willma-Burzyńska, koordynatorka ze Szkoły Podstawowej nr 7 im. Karola Wojtyły. – Bardzo się cieszę, że zostałam wyznaczona na koordynatora programu w mojej placówce, ponieważ  ekologia jest dla mnie bardzo ważna. Jako wychowawca grupy 5-latków, a prywatnie mama dzieci w wieku wczesnoszkolnym, z chęcią zaangażuję się w powierzone zadania.