Środa, 12 czerwca 2024
Zdjęcie ilustracyjne – fot. Karolina Grabowska/Pexels

Wycinka i sadzenie drzew – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Wprowadzona w 2017 roku kontrowersyjna zmiana przepisów dotyczących wycinki drzew (tak zwane Lex Szyszko) spowodowała, że wielu Polaków obecnie nie wie, jak pod względem formalnym powinien przebiegać taki proces. Problem ten dotyczy między innymi mieszkańców Rumi, którzy nierzadko chcąc się pozbyć drzew ze swoich posesji, zwracają się w tej sprawie do urzędu miasta. W poniższym artykule staraliśmy się odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania.

Nie jestem przedsiębiorcą, chcę wyciąć drzewo znajdujące się na mojej posesji. Czy potrzebuję jakiegoś zezwolenia?

Mieszkańcy, którzy planują usunąć drzewo rosnące na swojej nieruchomości, mają obowiązek zgłoszenia Urzędowi Miasta Rumi zamiaru jego usunięcia, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm powyżej gruntu przekracza:

  • 80 cm – w przypadku: topoli, wierzb, klonów jesionolistnych, klonów srebrzystych;
  • 65 cm – w przypadku: kasztanowców zwyczajnych, robinii akacjowych, platanów klonolistnych;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych drzew.

Drzewa o mniejszych niż podane powyżej obwodach można usuwać z prywatnych nieruchomości, nie dokonując zgłoszenia.

Drzewa owocowe można wycinać bez zgłoszenia, niezależnie od obwodu.

Jestem przedsiębiorcą, czy potrzebuję zezwolenia na wycinkę drzewa?

Tak samo, jak w przypadku osób fizycznych, konieczność uzyskania zezwolenia jest zależna od obwodu pnia mierzonego na wysokości 5 cm od gruntu.

Gdzie można znaleźć wzór wniosku o zamiarze usunięcia drzewa?

Wystarczy wejść na stronę internetową rumia.eu, wpisać w wyszukiwarkę frazę „zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa” bądź wejść w kategorię „środowisko”, a następnie „drzewa i krzewy”. Wniosek należy złożyć elektronicznie poprzez platformę ePUAP bądź osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców.

Jaki jest czas załatwienia sprawy związanej ze zgłoszeniem zamiaru usunięcia drzewa czy też wydania zezwolenia?

Zgodnie z ustawą na rozpatrzenie zgłoszenia jest 21 dni, a na wydanie zezwolenia 30 dni. W praktyce wszczęcie takiej procedury następuje najczęściej w ciągu zaledwie kilku dni.

W jakich sytuacjach mogę otrzymać odmowę?

W terminie 14 dni od dokonania oględzin pracownik Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumi może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia zieleni, jeśli drzewo:

  • znajduje się na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • znajduje się na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • znajduje się na terenie objętym formami ochrony przyrody;
  • spełnia kryteria dotyczące ustanowienia pomnika przyrody.

Wniosek zawsze spotka się z odmową, jeśli zgłoszenie jest niekompletne i nie zostanie uzupełnione w ciągu 7 dni.

Urząd nie odrzucił wniosku, ile mam czasu na wycięcie drzewa?

Zgłoszone drzewo można usunąć w ciągu 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin przez pracowników Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumi. Po upłynięciu tego terminu konieczne jest powtórne złożenie wniosku.

Na moją działkę przechodzą drzewa i krzewy z posesji sąsiada, utrudniając przejście oraz ograniczając nasłonecznienie. Czy urząd miasta może zareagować w tej sprawie?

W przypadku konieczności dokonania przycinki krzewów i drzew na terenach prywatnych urząd nie może podjąć żadnych działań. Sąsiedzi powinni się porozumieć na ścieżce polubownej. W pewnym stopniu reguluje takie sprawy kodeks cywilny (art. 150): właściciel gruntu może obciąć i zachować dla siebie korzenie przechodzące z sąsiedniego gruntu. To samo dotyczy gałęzi i owoców zwieszających się z sąsiedniego gruntu; jednakże w wypadku takim właściciel powinien uprzednio wyznaczyć sąsiadowi odpowiedni termin do ich usunięcia. Oznacza to, że można wystosować pismo do sąsiada, zobowiązując go do przycięcia drzewa lub krzewu w wyznaczonym terminie, a po jego upływie samodzielnie przyciąć gałęzie przechodzące na naszą stronę.

Czy można wycinać drzewa w okresie lęgowym?

Można, pod warunkiem braku występowania chronionych gatunków roślin, grzybów, zwierząt oraz ptasich gniazd.

Czy mogę samodzielnie przyciąć drzewo znajdujące się na miejskim terenie?

Nie ma ustawowej regulacji w tej sprawie, jednak chęć wykonania takich działań powinno się zgłosić pracownikom Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumi pod numerem telefonu 58 679 65 71.

Czy mogę samodzielnie nasadzić drzewo na miejskim terenie?

Nie ma ustawowej regulacji w tej sprawie, jednak w porozumieniu z pracownikami Wydziału Promocji i Zieleni Miejskiej Urzędu Miasta Rumi można posadzić drzewo okolicznościowe. Odpowiedni wniosek znajduje się na tej stronie.


Kto wycina najwięcej drzew?

Udzielenie odpowiedzi na to pytanie nie jest łatwe, ponieważ wycięcie drzew owocowych oraz tych o małych obwodach nie wymaga zezwolenia, co oznacza, że nikt nie informuje o tym urzędników. Z pewnością mają miejsce również nielegalne wycinki.

Z danych, którymi dysponuje Urząd Miasta Rumi, wynika, że od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 roku mieszkańcy usunęli ze swoich posesji lub ogrodów działkowych 157 drzew. W tym samym okresie 42 drzewa zostały wycięte na potrzeby prowadzonych działalności gospodarczych, z czego 25 przez deweloperów.