Środa, 17 kwietnia 2024

Zgłoś uwagę

Właściciele nieruchomości mogą zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych:

  • telefonicznie pod numerami: 58 679 65 31, 58 679 65 32
  • mailowo pod adresem: urzad@um.rumia.pl,
  • listownie pod adresem: Urząd Miasta w Rumi, ul. Sobieskiego 7, 84-230 Rumia,
  • osobiście w siedzibie urzędu miasta – w pokoju 04,  

W terminie do 14 dni od wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi.

W zgłoszeniu należy podać wszelkie informacje umożliwiające identyfikację nieruchomości, dane zgłaszającego oraz szczegóły dotyczące zdarzenia (datę wystąpienia niewłaściwego świadczenia usługi; rodzaj odpadów, których dotyczy zgłoszenie; inne informacje mające znaczenie w rozpatrzeniu zgłoszenia).

W innych sprawach zachęcamy do kontaktu telefonicznego pod numerami: 58 679 65 31, 58 679 65 32 lub kontaktu mailowego pod adresem: urzad@um.rumia.pl.